W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych klientów i współpracowników Salonu Anna Volkova jest właściciel marki - firma RED MARKETING Adam Grzywacz, ul. Macieja Rataja 14/2, 59-220 Legnica, NIP: 6912305844

2. Kto jest podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe?

Podmiotem przetwarzającym wyżej wymienione dane jest firma Versum sp. z o.o., ul. Cieszyńska 90, 43-300 Bielsko-Biała, która dostarczyła oprogramowanie – Versum terminarz online - z którego nasz salon fryzjerski korzysta. System rezerwacji wizyt znajduje się pod adresem www.volkova.versum.com

3. W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług fryzjerskich z uwzględnieniem Państwa historii usług, w celach rezerwacji wizyt w terminarzu online, w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być profilowane. Państwa dane będą przetwarzane do 2 lat od momentu ostatniej planowanej lub odbytej wizyty w naszym salonie. Najpóźniej po tym okresie będą one usuwane. Okres 2 lat wynika z naszej analizy powrotów klientów do korzystania z naszych usług.

4. W jakich sytuacjach profilujemy?

W przypadkach, gdy klient powtarza rezerwowanie terminów, a następnie bez uprzedniego powiadomienia nie stawia się o wyznaczonej porze. Po kilku takich sytuacjach klient może zostać poinformowany o konieczności wpłaty zadatku przed każdą wizytą w celu rezerwacji wybranego terminu.

5. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe wykorzystywane są przez pracowników Salonu Anna Volkova oraz przedstawicieli firmy Versum.
Nie przekazujemy i nie planujemy w przyszłości przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

6. Jakie macie Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • prawo do usunięcia danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

7. Kontakt i informacje

Red Marketing Adam Grzywacz, ul. M. Rataja 14/2, 59-220 Legnica, kontakt@volkova.pl
Powyższa Polityka Prywatności znajduje się pod adresem www.volkova.pl/polityka-prywatnosci.html